Audio

Islamic Audio Book

Artikel

Sahabat SM, orang-orang kafir dan orang-orang munafik akan senantiasa ada pada setiap zaman. Dan mereka senantiasa bekerja sama dalam memusuhi Islam dan kaum muslimin. Orang-orang munafik akan “bekerja dari dalam” untuk merongrong perjuangan orang-orang mukmin. Mereka mengatakan, _”Islam itu baik sekali, sangat besar, dan sangat indah. Kenapa dibela? Islam hadir membela manusia, bukan sebaliknya. Saya…